En af vores nye kunder, BolignetAarhus, havde behov for at få designet både en messevæg samt forskelligt konkurrencemateriale og interessekort, som kunne generere permissions til nyhedsbreve og opfølgning.
På den lille messe, som fandt sted i starten af juni, lykkedes det at få registreret knap 100 lead ud af de ca. 300 særligt indbudte boligforeninger, der nu skal følges op på.

Opgaven er et eksempel på de mange ad-hoc opgaver, vi løser for vores kunder.